Itachi uchihaItachi uchiha

โปรไฟล์อัปเดตทุก 30 นาที

LVL 1
15xp
XP จนถึงระดับถัดไป: 35
0xp ในสัปดาห์นี้ · 0xp ในเดือนนี้
อยู่ในอันดับที่สูงกว่า 100,000 ใน Lagged. ดูการจัดอันดับ

ไม่ได้รับรางวัลพิเศษ. เกมความสำเร็จ.