Lucka_CZLucka_CZ

โปรไฟล์อัปเดตทุก 30 นาที

LVL 1
35xp
XP จนถึงระดับถัดไป: 15
0xp ในสัปดาห์นี้ · 0xp ในเดือนนี้
อยู่ในอันดับที่สูงกว่า 100,000 ใน Lagged. ดูการจัดอันดับ