Spear Toss Challenge

Spear Toss Challenge คะแนนสูงสุด

เล่นที่ lagged.com เพื่อบันทึกคะแนนสูงสุดและรางวัลความสำเร็จ

เล่นเกม Spear Toss Challenge

คะแนนสูงสุด 100 อันดับ

1
avatar
1,519
2
avatar
1,518
3
avatar
1,517
3
avatar
Travis
1,517
5
avatar
Crocket
1,516
5
avatar
Lolo42
1,516
7
avatar
rasta
1,515
8
avatar
Skyy
1,514
8
avatar
Tommy
1,514
10
avatar
Walker F
1,513
10
avatar
Hoe
1,513
10
avatar
Jordan
1,513
10
avatar
Bape Pyrex
1,513
15
avatar
Westolle
1,512
15
avatar
ParkerSav
1,512
17
avatar
codiddy
1,511
17
avatar
Hump
1,511
17
avatar
will
1,511
17
avatar
Paulo
1,511
17
avatar
Hei hei
1,511
27
avatar
Rdog
1,510
27
avatar
Ripple
1,510
27
avatar
Games4math
1,510
33
avatar
Tomthebomb
1,509
33
avatar
Daddy
1,509
33
avatar
Orto_srs
1,509
33
avatar
Montemayer
1,509
33
avatar
Dgthedon
1,509
33
avatar
Yeet
1,509
33
avatar
Cabeast223
1,509
33
avatar
alex fish
1,509
33
avatar
Big D
1,509
50
avatar
tyler
1,508
50
avatar
Kevo
1,508
50
avatar
Parker
1,508
50
avatar
Joshimate2
1,508
50
avatar
HAJV
1,508
50
avatar
Jabba
1,508
50
avatar
Postopac
1,508
50
avatar
Deadpool
1,508
50
avatar
ParkerSav
1,508
50
avatar
KT[HP]
1,508
50
avatar
KwiK
1,508
65
avatar
Big Daddy
1,507
65
avatar
RKO
1,507
65
avatar
samurai
1,507
65
avatar
linux
1,507
65
avatar
Pavel
1,507
73
avatar
Dominick
1,506
73
avatar
Raven_19
1,506
73
avatar
Zav
1,506
73
avatar
TimEvans
1,506
73
avatar
Lungpao
1,506
73
avatar
Chur1es
1,506
82
avatar
Pee-Wee
1,505
82
avatar
Jakobe
1,505
82
avatar
Killer102
1,505
82
avatar
Charlie222
1,505
82
avatar
T-MAN
1,505
82
avatar
Celtico
1,505
82
avatar
CocoDu42
1,505
82
avatar
yumitan
1,505
82
avatar
rutynista
1,505
82
avatar
Jillian
1,505
82
avatar
GARAGO
1,505
97
avatar
Matari
1,504
97
avatar
Cello
1,504
97
avatar
Uche-Mane
1,504

ความสำเร็จ

Spear Toss Challenge
Gold Arm คะแนน 1,500 ขึ้นไป
+25xp
เล่นเกม Spear Toss Challenge