บทสรุป Fireboy And Watergirl 2

วิดีโอตาม: avatarDominick

ยอดวิว 112,784

คำแนะนำวิดีโอที่สมบูรณ์สำหรับเกม Fireboy และ Watergirl ที่สอง ดูคำแนะนำนี้หากคุณติดขัดในระดับใด ๆ ใน The Light Temple วิธีแก้ไขทุกระดับมีอยู่ในวิดีโอนี้

วิดีโอของเกม Fireboy and Watergirl 2

Fireboy and Watergirl 2
Fireboy and Watergirl 2 เล่นตอนนี้