มาเล่น Cursed Treasure กันเถอะ

วิดีโอตาม: avatarGirbeagly

ยอดวิว 6,364

คุณไม่สามารถหยุดการป้องกันเหล่านี้ได้! เล่นไปตามที่คุณเฝ้าดูขณะที่ฉันไล่ผู้กระทำชั่วทั้งหมดในเกมป้องกันหอคอยออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ พยายามหยุดศัตรูทั้งหมดไม่ให้ขโมยสมบัติของคุณในขณะที่คุณพยายามเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบ

วิดีโอของเกม Cursed Treasure

Cursed Treasure
Cursed Treasure เล่นตอนนี้