บทสรุป Connector

วิดีโอตาม: avatarDominick

ยอดวิว 4,389

วิดีโอแนะนำแบบสมบูรณ์สำหรับเกมปริศนา Connector ดูและเล่นไปพร้อม ๆ กับการเชื่อมต่อสายไฟในแต่ละระดับเพื่อเปิดหลอดไฟ คุณสามารถทำทุกระดับให้เสร็จโดยไม่ต้องดูบทแนะนำได้หรือไม่?

วิดีโอของเกม Connector

Connector
Connector เล่นตอนนี้