บทสรุป GravTurn

วิดีโอตาม: avatarDominick

ยอดวิว 2,145

ดูและเล่นไปพร้อม ๆ กับฉันทำครบทั้ง 30 ด่านในเกมปริศนา GravTurn สลับแรงโน้มถ่วงเพื่อช่วยให้ลูกบอลไปถึงเป้าหมายเพื่อผ่านแต่ละปริศนา

วิดีโอของเกม GravTurn

GravTurn
GravTurn เล่นตอนนี้