Hãy chơi Sky Jump

Tránh tất cả những tên lửa đó trong trò chơi arcade-y siêu việt này. Ở trên đỉnh của bệ càng lâu càng tốt trong khi nhảy xung quanh trên bầu trời. Bạn có thể tồn tại đủ lâu để đánh bại số điểm cao của tôi không?