Περιήγηση παιχνιδιού REDBLUE

Δείτε αυτήν την περιεκτική περιγραφή για το γλυκό παιχνίδι ρετρό στυλ, REDBLUE, που καλύπτει και τα 100 επίπεδα!