1010

1010 คะแนนสูงสุด

เล่นที่ lagged.com เพื่อบันทึกคะแนนสูงสุดและรางวัลความสำเร็จ

เล่นเกม 1010

คะแนนสูงสุด 100 อันดับ

1
avatar
144,336
2
avatar
48,797
3
avatar
34,733
4
avatar
Meme
29,530
5
avatar
dz
26,970
6
avatar
Oriza
24,374
8
avatar
Xira
22,691
9
avatar
nkyoung
17,194
10
avatar
ewa
17,174
11
avatar
JUDE
14,776
12
avatar
ewa.pl
14,465
13
avatar
Danjocross
13,896
14
avatar
MARIUSZ
13,383
15
avatar
Hentiette
12,474
16
avatar
MaybeGr8
11,163
17
avatar
Dario54
10,431
18
avatar
Nasser
10,196
19
avatar
Loli
10,186
20
avatar
Pape
10,099
21
avatar
Mali
9,356
22
avatar
Lng
8,741
23
avatar
Mellskid2
8,474
24
avatar
Doggy
8,238
25
avatar
immacheart
6,686
26
avatar
Jasmino
6,661
27
avatar
me
6,497
28
avatar
ThaDuchess
6,318
29
avatar
Teo
5,356
30
avatar
Kay
5,000
33
avatar
Gclocal
4,703
35
avatar
rafael
4,465
36
avatar
Jaxx
4,233
38
avatar
SoaR Szod
4,073
39
avatar
FLARE GANG
3,991
41
avatar
Atena
3,899
42
avatar
Jaz
3,712
43
avatar
Marinho
3,693
44
avatar
ma
3,676
45
avatar
pittman
3,626
49
avatar
YOTLE09
3,488
50
avatar
fluncha
3,467
51
avatar
slyb
3,460
53
avatar
Nickname
3,422
54
avatar
Kamran
3,383
56
avatar
Adrian
3,225
58
avatar
partanen
3,170
59
avatar
tankerace
3,146
60
avatar
Kpopissexy
3,074
61
avatar
Happy
3,044
63
avatar
midimacman
3,016
64
avatar
Nimha
3,007
65
avatar
quasidasi
2,923
66
avatar
xdfmpd
2,918
67
avatar
rin
2,907
68
avatar
locateli
2,867
69
avatar
missy
2,854
70
avatar
S1T
2,813
72
avatar
muriel
2,789
73
avatar
Tini
2,768
74
avatar
DonDon
2,739
75
avatar
Robyn
2,691
76
avatar
Jessi
2,666
77
avatar
Cat
2,651
78
avatar
bardan61
2,629
79
avatar
ac
2,609
82
avatar
LStone74
2,542
83
avatar
JCN
2,497
84
avatar
Vtffdp
2,484
85
avatar
Valandir
2,418
87
avatar
jay
2,365
88
avatar
TorjoSagua
2,348
91
avatar
natebit
2,284
92
avatar
jeanette
2,280
93
avatar
Winnie
2,271
94
avatar
PNUTTERS
2,213
95
avatar
Charlie
2,207
96
avatar
Toast
2,185
97
avatar
BBC
2,179
99
avatar
Mom
2,162

ความสำเร็จ

1010
Easy Board คะแนน 300 ขึ้นไป
+5xp
1010
Thinking Ten by Ten คะแนน 500 ขึ้นไป
+10xp
1010
10x10 Brain คะแนน 1,000 ขึ้นไป
+15xp
1010
10x10 Boss คะแนน 2,000 ขึ้นไป
+25xp
เล่นเกม 1010