1010

1010 คะแนนสูงสุด

เล่นที่ lagged.com เพื่อบันทึกคะแนนสูงสุดและรางวัลความสำเร็จ

เล่นเกม 1010

คะแนนสูงสุด 100 อันดับ

1
avatar
105,338
2
avatar
34,733
3
avatar
29,530
4
avatar
Oriza
24,374
6
avatar
Xira
22,691
7
avatar
nkyoung
17,194
8
avatar
ewa
17,174
9
avatar
JUDE
14,776
10
avatar
dz
14,743
11
avatar
ewa.pl
14,465
12
avatar
Danjocross
13,896
13
avatar
MARIUSZ
13,383
14
avatar
Hentiette
12,474
15
avatar
Dario54
10,431
16
avatar
Nasser
10,196
17
avatar
Loli
10,186
18
avatar
Pape
10,099
19
avatar
Mali
9,356
20
avatar
Lng
8,741
21
avatar
Doggy
8,238
22
avatar
Mellskid2
7,426
23
avatar
immacheart
6,686
24
avatar
Jasmino
6,661
25
avatar
me
6,497
26
avatar
Teo
5,356
27
avatar
Kay
5,000
30
avatar
Gclocal
4,703
32
avatar
rafael
4,465
34
avatar
SoaR Szod
4,073
35
avatar
FLARE GANG
3,991
37
avatar
Atena
3,899
38
avatar
Marinho
3,693
39
avatar
pittman
3,626
43
avatar
YOTLE09
3,488
44
avatar
fluncha
3,467
46
avatar
Nickname
3,422
47
avatar
Kamran
3,383
49
avatar
Adrian
3,225
51
avatar
partanen
3,170
52
avatar
tankerace
3,146
53
avatar
Kpopissexy
3,074
54
avatar
Happy
3,044
56
avatar
midimacman
3,016
57
avatar
Nimha
3,007
58
avatar
quasidasi
2,923
59
avatar
rin
2,907
60
avatar
locateli
2,867
61
avatar
missy
2,854
62
avatar
S1T
2,813
64
avatar
muriel
2,789
65
avatar
Tini
2,768
66
avatar
DonDon
2,739
67
avatar
Robyn
2,691
68
avatar
Jessi
2,666
69
avatar
Cat
2,651
70
avatar
bardan61
2,629
71
avatar
ac
2,609
73
avatar
LStone74
2,542
74
avatar
Vtffdp
2,484
75
avatar
Valandir
2,418
76
avatar
jay
2,365
77
avatar
TorjoSagua
2,348
80
avatar
natebit
2,284
81
avatar
Winnie
2,271
82
avatar
PNUTTERS
2,213
83
avatar
Charlie
2,207
84
avatar
Toast
2,185
85
avatar
BBC
2,179
86
avatar
Mom
2,162
88
avatar
YYYY
2,093
89
avatar
pips
2,062
91
avatar
byrd
2,053
92
avatar
.-Sky-.
2,029
93
avatar
Thema
1,998
94
avatar
mv
1,995
94
avatar
Joy
1,995
96
avatar
Crath065
1,981
98
avatar
Hanna
1,974
99
avatar
Kpopissexy
1,969
100
avatar
Atena._.am
1,958

ความสำเร็จ

1010
Easy Board คะแนน 300 ขึ้นไป
+5xp
1010
Thinking Ten by Ten คะแนน 500 ขึ้นไป
+10xp
1010
10x10 Brain คะแนน 1,000 ขึ้นไป
+15xp
1010
10x10 Boss คะแนน 2,000 ขึ้นไป
+25xp
เล่นเกม 1010