Merge the Gems

Merge the Gems คะแนนสูงสุด

เล่นที่ lagged.com เพื่อบันทึกคะแนนสูงสุดและรางวัลความสำเร็จ

เล่นเกม Merge the Gems

คะแนนสูงสุด 100 อันดับ

1
avatar
21,198
2
avatar
18,432
3
avatar
15,029
4
avatar
Kaeya
13,314
6
avatar
KRY
10,564
7
avatar
Supreme
9,627
8
avatar
Mackenzie
9,615
10
avatar
PLR
9,221
11
avatar
zhilingl5
8,078
13
avatar
Noco
7,266
15
avatar
jay
7,229
17
avatar
Lovely
6,800
19
avatar
M4ddi)
5,765
20
avatar
Bobbie
5,738
21
avatar
lizan1234
5,736
22
avatar
Tfat
5,725
23
avatar
Alex Gorby
5,609
24
avatar
Joker
5,487
26
avatar
byrd
5,308
27
avatar
zaza220
5,235
28
avatar
HAPPY
5,168
29
avatar
Nafeesa
5,154
30
avatar
Izzy pro
4,761
31
avatar
Lori
4,737
32
avatar
River
4,665
33
avatar
alexlol
4,649
34
avatar
DB
4,644
35
avatar
Esther
4,620
36
avatar
Pp
4,569
38
avatar
Austin
4,522
41
avatar
Gempanda
4,269
42
avatar
Yeetboi
4,235
43
avatar
Merti
4,231
45
avatar
huynh
4,048
46
avatar
SavageL
4,035
47
avatar
Snow White
4,023
48
avatar
Yay
3,893
49
avatar
Sherry
3,838
50
avatar
LUIS GIL
3,818
51
avatar
xdfmpd
3,786
52
avatar
Tofaz3d
3,751
53
avatar
Kiwi
3,739
54
avatar
nonec-fan
3,713
55
avatar
Ary
3,665
56
avatar
Lilly
3,637
60
avatar
TomTom
3,540
61
avatar
mmmcccki
3,513
61
avatar
Bubble
3,513
63
avatar
Mamie
3,493
64
avatar
Umma
3,462
65
avatar
Tessa
3,454
67
avatar
Exactv
3,424
68
avatar
No you
3,420
69
avatar
Ayyy
3,401
71
avatar
Semi-final
3,338
73
avatar
Desirexlyt
3,267
74
avatar
Taco Billy
3,231
76
avatar
Jw
3,228
77
avatar
agt
3,222
78
avatar
Phoobe Loo
3,191
79
avatar
[Jr] Dane
3,172
80
avatar
Lennycod
3,132
81
avatar
Kyah
3,005
82
avatar
ABDI
2,997
83
avatar
Phoenix
2,985
84
avatar
andzie
2,984
85
avatar
Tom0815
2,954
88
avatar
Freshy boi
2,854
89
avatar
Boi
2,846
90
avatar
Wiki
2,826
92
avatar
Primussa
2,796
93
avatar
Blite
2,790
94
avatar
Tyro
2,775
95
avatar
15
2,774
96
avatar
Vex Rose
2,767
98
avatar
Flowey
2,741
99
avatar
xyzhaidi
2,733

ความสำเร็จ

Merge the Gems
Gem 10 ผสาน / เข้าถึง 10
+10xp
Merge the Gems
Reach 15 ผสาน / เข้าถึง 15
+25xp
Merge the Gems
Merge 20 รวม / เข้าถึง 20
+50xp
เล่นเกม Merge the Gems