Dinosaur Game QWERT

Dinosaur Game QWERT

Dinosaur Game QWERT - Lagged.com

  • 85%
  • Thành tựu

Trò chơi Khủng long trở lại với tất cả các điều khiển và cách chơi trò chơi mới. Cũng giống như bản gốc, bạn cần phải tránh tất cả các chướng ngại vật và chạy càng xa càng tốt. Lần này, bạn có thể tăng cấp và mở khóa các nâng cấp mới như vịt, ngọn lửa, v.v. Mở khóa các kỹ năng mới và cố gắng chạy càng xa càng tốt trong trò chơi trực tuyến thú vị này.

Cách chơi: Nhấn vào điều khiển hoặc QWERT để nhảy, lặn và hơn thế nữa

Chơi trò chơi Dinosaur Game QWERT trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Dinosaur Game QWERT là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi