Geometry Dash Online

Geometry Dash Online

Geometry Dash Online - Lagged.com

  • 72%

Tránh tất cả các chướng ngại vật khi bạn lao về phía trước trong trò chơi trực tuyến thú vị này. Nhanh chóng chạm hoặc nhấp để nhảy khi bạn tránh tường, gai và các vật thể khác. Nếu bạn bắn trúng một đối tượng, bạn phải bắt đầu lại từ đầu trong trò chơi gạch ngang điên rồ này.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để nhảy

Chơi trò chơi Geometry Dash Online trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Geometry Dash Online là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi