Space Boxing

Space Boxing

Space Boxing - Lagged.com

  • 85%

Đánh bại những người ngoài hành tinh dám đối mặt với bạn. Đấm và chặn đường của bạn để giành chiến thắng trong mỗi hiệp quyền anh ngoài không gian.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để đấm và chặn

Chơi trò chơi Space Boxing trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Space Boxing là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi