Punch

Punch

Punch - Lagged.com

  • 71%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Đấm sang trái và phải khi bạn chơi ở một trong hai chế độ. Chế độ Master Punch nơi bạn cần đấm vào găng tay đấm bốc trước khi chúng đánh bạn hoặc chế độ Master Fight nơi bạn cần đánh đối thủ 100 lần trước khi anh ta đánh bạn. Đây là trò chơi đấm bốc trực tuyến dựa trên kỹ năng cuối cùng!

Cách chơi: Các phím mũi tên hoặc chạm để đấm

Chơi trò chơi Punch trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Punch là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi