Hãy chơi Pizza Party

Nướng một số bánh pizza khi bạn cố gắng trở thành tiệm bánh pizza nhanh nhất trong trò chơi pizza trực tuyến vui nhộn này. Đặt pizza vừa phải, sau đó phục vụ chúng cho khách hàng của bạn với tiền mặt. Kiếm đủ bột để mở khóa cấp độ tiếp theo cho một thử thách mới. Xem và chơi cùng!