Да играем на Sheep N Sheep

Вижте начина на Girbeagly за новата предизвикателна игра, Sheep N Sheep, и вижте дали можете да вземете някакви насоки!