Låt oss spela Soccer Kid vs. Huggy

Se Girbeagly visa upp sina fotfärdigheter i det här låt oss spela det utmanande nya sportspelet Soccer Kid vs. Huggy!