Bullet Time

Bullet Time

Bullet Time - Lagged.com

  • 97%
  • Thành tựu

Bắn tất cả những kẻ xấu để hoàn thành mỗi cấp độ trong trò chơi giải đố dựa trên bắn súng trực tuyến vui nhộn này. Bạn có một số lượng đạn giới hạn, vì vậy hãy sử dụng các phát bắn ricochet và các vật thể khác trong cấp độ để có lợi cho bạn. Có 40 cấp độ để bạn hoàn thành, xem đạn của bạn và tiếp tục bắn những kẻ xấu. Nếu bạn gặp khó khăn ở bất kỳ cấp độ nào, hãy xem video hướng dẫn hữu ích của chúng tôi về trò chơi.

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc ngón tay để nhắm và bắn. Bắn tất cả những kẻ xấu để hoàn thành mỗi cấp độ.

Chơi trò chơi Bullet Time trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Bullet Time là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi