Chu Choo Cake

Chu Choo Cake

Chu Choo Cake - Lagged.com

  • 85%
  • Thành tựu

Nếu bạn yêu thích bánh, thì bạn sẽ muốn giúp Đầu bếp Piggo cứu những sáng tạo của mình khỏi những con chuột đói! Những con chuột này rất tham lam, và chúng sẽ không từ một thủ đoạn nào để cố gắng ngăn cản người đầu bếp. Trò chơi này kết hợp các yếu tố của cả Pacman và Donkey Kong và cũng có đồ họa cổ điển. Di chuyển đầu bếp xung quanh cấp độ và cố gắng thả những chiếc bánh xuống đáy bằng cách đứng trên chúng. Bạn phải tiết kiệm từng chiếc bánh trước khi có thể hoàn thành cấp độ - mặc dù vậy hãy chắc chắn rằng bạn tránh được những con chuột tham lam!

Cách chơi: Làm theo hướng dẫn trò chơi

Chơi trò chơi Chu Choo Cake trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Chu Choo Cake là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi