Hatch Surprise Pets

Hatch Surprise Pets

Hatch Surprise Pets - Lagged.com

  • 86%
  • Thành tựu

Nuôi dưỡng, nuôi dưỡng và nuôi dưỡng những con vật đáng yêu nhất trong trò chơi đáng kinh ngạc này! Trong trò chơi này, mọi con vật đều sinh ra từ một quả trứng, thậm chí cả mèo! Ấp trứng và sau đó chăm sóc con vật nở ra. Đặt hai con giống nhau vào các ống ấp để tạo ra một quả trứng mới! Hãy xem những loại bất ngờ nào đang chờ đợi bên trong những quả trứng của bạn!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Hatch Surprise Pets trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Hatch Surprise Pets là một trong những trò chơi con gái thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi