KoGaMa: The Elevator

KoGaMa: The Elevator

KoGaMa: The Elevator - Lagged.com

  • 85%

Thang máy này vận chuyển hành khách lên hoặc xuống 13 tầng và là giải pháp thay thế nhanh chóng cho cầu thang bộ. Thưởng thức!

Cách chơi: Điều khiển WASD + Chuột [Space] Nhảy. [K] Hồi sinh. [E] Sử dụng vật phẩm. Menu [ESC] / [M]/Thoát.

Chơi trò chơi KoGaMa: The Elevator trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. KoGaMa: The Elevator là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi