Light Worm

Light Worm

Light Worm - Lagged.com

  • 70%
  • Điểm cao

Điều hướng theo cách của bạn thông qua một lỗ sâu trong trò chơi rắn kiểu arcade này! Điều khiển một con sâu di chuyển theo vòng tròn và nhấp hoặc chạm để thay đổi hướng. Ăn các chấm phù hợp với màu của đường viền để ghi điểm. Tránh bất kỳ chấm màu nào khác vì nó sẽ giết bạn. Hãy xem bạn có thể đạt điểm cao bao nhiêu trong trò chơi rắn thế hệ tiếp theo điên rồ này!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Light Worm trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Light Worm là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi