Morty Stretchy Face

Morty Stretchy Face

Morty Stretchy Face - Lagged.com

  • 95%

Đã đến lúc trở nên kỳ lạ với Morty Smith trong trò chơi internet trực tuyến kỳ lạ này. Nhấp và kéo để kéo căng khuôn mặt. Tạo những khuôn mặt hài hước khi bạn giết chết sự nhàm chán của mình.

Cách chơi: Dùng chuột hoặc ngón tay để kéo giãn đàn hồi

Chơi trò chơi Morty Stretchy Face trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Morty Stretchy Face là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi