Rooftop Shooter

Rooftop Shooter

Rooftop Shooter - Lagged.com

  • 94%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Cố gắng bắn đối thủ của bạn ra khỏi sân thượng để giành chiến thắng trong mỗi vòng.

Cách chơi: Nhấn vào điều khiển hoặc sử dụng W, E (hoặc O, P) để bắn / nhảy

Chơi trò chơi Rooftop Shooter trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Rooftop Shooter là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi