Slice Master

Slice Master

Slice Master - Lagged.com

  • 100%

Di chuyển dọc theo con đường khi bạn cố gắng cắt tất cả các vật thể cản đường bạn. Tiếp tục cắt cho đến khi bạn đạt đến đích ở mỗi cấp độ. Một trò chơi trực tuyến thú vị về một con dao sắc bén và mong muốn cắt đứt mọi thứ trong tầm mắt. Trò chơi của Voodoo.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để nhảy và cắt

Chơi trò chơi Slice Master trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Slice Master là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi