Squid Game Fighter 3D

Squid Game Fighter 3D

Squid Game Fighter 3D - Lagged.com

  • 70%

Trò chơi là cuộc chiến đường phố giữa người anh hùng trong sê-ri Trò chơi mực ống 3d và những kẻ thù trong cùng sê-ri, nơi bạn phải tiêu diệt nhiều kẻ thù để đến màn cuối cùng, nơi bạn sẽ chiến đấu với trùm.

Cách chơi: Chơi với Chuột và từ khóa.

Chơi trò chơi Squid Game Fighter 3D trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Squid Game Fighter 3D là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi