Skater Boy

Hãy xem hướng dẫn tuyệt vời này từ laggged.com dành cho Skater Boy và bạn sẽ không bao giờ nghe thấy những từ "hẹn gặp lại, chàng trai!"