Dodging Spikes For Stars

Cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao trong Dot Adventure! Hãy tránh những cú va chạm khi bạn cố gắng hoàn thành tất cả 18 cấp độ trong trò chơi giải đố nền tảng vui nhộn này.