Hãy chơi Santa Rescue

Hãy sẵn sàng cho kỳ nghỉ lễ bằng cách giải cứu ông già Noel với Girbeagly trong trò chơi tuyệt vời này!