Happy Glass 2

Happy Glass 2

Happy Glass 2 - Lagged.com

  • 89%
  • Thành tựu

Chiếc ly hạnh phúc trở lại trong phần tiếp theo thú vị này của trò chơi trực tuyến phổ biến. Với các cấp độ mới trong cả ba chế độ và giao diện và màu nước mới để mở khóa. Hoàn thành các cấp độ để kiếm tiền, sau đó sử dụng tiền của bạn để mở khóa da và màu nước. Cố gắng hoàn thành tất cả các cấp độ mới trong trò chơi giải đố dựa trên vật lý trực tuyến siêu thú vị này. Chia sẻ với bạn bè của bạn để xem ai là người giỏi nhất trong Happy Glass 2.

Cách chơi: Nhấn hoặc nhấn để tương tác. Thực hiện theo các quy tắc cho từng chế độ trong số ba chế độ.

Chơi trò chơi Happy Glass 2 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Happy Glass 2 là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi