Charge Everything

Charge Everything

Charge Everything - Lagged.com

  • 95%
  • Thành tựu

Cắm điện thoại sắp chết trong trò chơi giải đố hiện đại này! Chỉ với rất nhiều cửa hàng có sẵn và các dây được cung cấp, hãy hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách cắm vào mỗi điện thoại. Điều này thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng hãy xem nó dễ dàng như thế nào khi một số dây chiếm nhiều hơn một khối không gian! Hãy xem bạn có thể mang lại sức mạnh cho điện thoại không!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Charge Everything trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Charge Everything là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi