Sandy Balls

Sandy Balls

Sandy Balls - Lagged.com

  • 92%
  • Thành tựu

Giúp dẫn bóng qua cát để đến được xe tải giao hàng của họ! Khắc đường dẫn qua cát để các quả bóng đi qua. Nếu một quả bóng chạm vào một đống bóng trắng, chúng cũng sẽ trở nên đầy màu sắc! Lập kế hoạch trước để không có quả bóng nào cuối cùng bị mắc kẹt trong một con đường xấu! Hạ cánh mỗi quả bóng cuối cùng vào xe tải để kiếm được cả ba sao cho cấp độ!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Sandy Balls trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Sandy Balls là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi