Hãy chơi Jaywalking

Let's Go Jaywalking! Xem hoặc chơi cùng khi tôi cố gắng vượt qua càng nhiều hình gậy trên đường càng tốt. Đừng cố gắng này ở nhà! Xem nếu bạn có thể đánh bại số điểm cao của tôi.