Hanger

Hanger

Hanger - Lagged.com

  • 92%

Hoàn toàn mới trong loạt trò chơi Hanger. Giúp người đánh gậy của bạn đu từ bệ này sang bệ khác bằng dây. Tránh những vật có gai nhọn khi bạn cố gắng đi xa nhất có thể trong khi vẫn giữ chân tay của mình! Một khi bạn mất tất cả các chi của mình, trò chơi sẽ kết thúc đối với bạn. Cố gắng đánh bại điểm số cao của bạn với mỗi lần thử mới.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để sử dụng dây

Chơi trò chơi Hanger trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Hanger là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi