Ragdoll Swing

Ragdoll Swing

Ragdoll Swing - Lagged.com

  • 95%
  • Thành tựu

Giúp chiếc ragdoll của bạn về đích để hoàn thành mỗi cấp độ. Trả lại trên các nền tảng, thời gian đu của bạn và tránh tất cả các đối tượng chết người. Cố gắng hoàn thành tất cả 60 cấp độ trong trò chơi trực tuyến rất vui nhộn này. Mở khóa các nhân vật mới bằng cách hoàn thành 10 cấp độ. Nếu bạn thích trò chơi này, hãy chắc chắn chơi Hanger và Spiderman Swing. Xem hướng dẫn bằng video hữu ích của chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn ở bất kỳ cấp độ nào.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để xoay. Mở khóa các nhân vật mới sau mỗi 10 cấp độ.

Chơi trò chơi Ragdoll Swing trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Ragdoll Swing là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi