Apple Shooter Highscore

65 рунда завършени в играта Apple Shooter. Гледайте как безопасно застрелям ябълката на всяко ниво. Ударих приятеля си на ниво 66. Колко далеч можеш да стигнеш?