Låt oss spela Spiders

Sväng dig till seger! Hjälp din spindel att nå slutet genom att svänga med din webb. Ett mycket roligt fysikbaserat pusselspel online. Titta och spela med när du försöker slutföra alla nivåer.