บทสรุป Dumb Riders

Walkthrough สู่ 3 ระดับเริ่มต้นใน Dumb Riders ดูวิธีแก้ปัญหาแบบเต็มรูปแบบสำหรับ 3 ระดับแรกในเกมออนไลน์ที่สนุกสนานนี้ ดูและเล่นไปพร้อม ๆ กับฉันทำ Skatepark Challenge, Old Bicycle Joyride และ Golf Car Crash Test!