Among Stacky Runner

Among Stacky Runner

Among Stacky Runner - Lagged.com

  • 80%

Thu thập các nền tảng để xếp chồng lên nhau và dọn dẹp chướng ngại vật trong trò chơi chạy 3D theo chủ đề Giữa chúng ta này! Nhân vật của bạn luôn di chuyển, vì vậy hãy sẵn sàng xếp chồng lên nhau các nền tảng để tránh bị cưa buzz, tường và hơn thế nữa! Sử dụng nền tảng của bạn một cách tiết kiệm để bạn có thể sử dụng phần còn lại ở cuối cấp độ và đạt được hệ số nhân điểm ốm yếu!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Among Stacky Runner trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Among Stacky Runner là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi