Coffee Stack

Coffee Stack

Coffee Stack - Lagged.com

  • 89%

Thu thập và phục vụ cà phê trong trò chơi hành động 3D này! Thu thập các cốc rỗng và tránh gai và các chướng ngại vật khác. Đổ đầy cà phê vào mỗi tách khi bạn đi qua máy pha cà phê. Cuối cùng, đẩy cốc của bạn qua máy pha cà phê và cà phê của bạn đã sẵn sàng cho khách hàng! Phục vụ càng nhiều tách cà phê càng tốt để tối đa hóa tiền thưởng của bạn!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Coffee Stack trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Coffee Stack là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi