Death Fight

Death Fight

Death Fight - Lagged.com

  • 95%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Chiến đấu đến chết trong trò chơi ẩu đả này!

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, phím cách để bắn hoặc sử dụng các điều khiển chạm để di chuyển và bắn.

Chơi trò chơi Death Fight trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Death Fight là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi