Grindcraft 2

Grindcraft 2

Grindcraft 2 - Lagged.com

  • 82%

Xay cả ngày khi bạn mở khóa các vật phẩm mới trong phiên bản Grindcraft được làm lại này. Nhấp như điên khi bạn đi khắp thế giới lấy cảm hứng từ Minecraft. Tiếp tục cho đến khi bạn mở khóa tất cả các thế giới và vật phẩm để trở thành bậc thầy Grindcraft. Lấy cảm hứng từ Cookie Clicker và các trò chơi clicker phổ biến khác.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để nghiền

Chơi trò chơi Grindcraft 2 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Grindcraft 2 là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi