Idle Miners

Idle Miners

Idle Miners - Lagged.com

  • 97%
  • Thành tựu

Bạn được giao nhiệm vụ tiếp quản một doanh nghiệp khai thác! Sử dụng thợ mỏ và người quản lý khi bạn cố gắng đưa mỏ của mình ra ngoài không gian. Tiếp tục nâng cấp công nhân của bạn cho đến khi bạn có đủ tiền để đưa hoạt động của bạn lên mặt trăng. Một khi bạn có đủ nhân công, bạn có thể quay trở lại và xem tiền lăn vào.

Cách chơi: Nhấn hoặc nhấp để khai thác và mua nâng cấp.

Chơi trò chơi Idle Miners trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Idle Miners là một trong những trò chơi chiến thuật thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi