House Paint

House Paint

House Paint - Lagged.com

  • 95%
  • Thành tựu

Sơn không gian trống để hoàn thành mỗi cấp độ. Vuốt hoặc sử dụng các phím mũi tên để di chuyển bàn chải của bạn xung quanh bảng. Tiếp tục sơn cho đến khi mọi thứ được sơn trong. Hãy cố gắng hoàn thành tất cả 50 cấp độ trong trò chơi giải đố trực tuyến vui nhộn này.

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên hoặc vuốt để di chuyển và vẽ

Chơi trò chơi House Paint trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. House Paint là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi