Rope Untangle Puzzle 3D

Rope Untangle Puzzle 3D

Rope Untangle Puzzle 3D - Lagged.com

  • 81%
  • Thành tựu

Sắp xếp và gỡ rối hàng dặm dây đầy màu sắc trong trò chơi giải đố tuyệt đẹp này! Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách cô lập từng sợi dây để không có sợi nào chồng lên nhau. Một số sợi dây cực kỳ rối nên có thể mất vài vòng để gỡ mớ hỗn độn mà bạn được giao! Xem bạn có những gì nó cần để dọn dẹp từng cấp độ!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Rope Untangle Puzzle 3D trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Rope Untangle Puzzle 3D là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi