Run and Escape

Run and Escape

Run and Escape - Lagged.com

  • 85%
  • Thành tựu

Chạy cho cuộc sống của bạn trong trò chơi trốn thoát ly kỳ này! Thu thập chìa khóa và đến cửa trước khi bức tường có gai chạm đến bạn để hoàn thành mỗi cấp độ. Hãy nhớ rằng bạn có thể nhảy đôi! Luôn di chuyển và giữ bình tĩnh và bạn chắc chắn thoát khỏi tất cả bốn mươi cấp độ cắn móng tay trong một miếng!

Cách chơi: Sử dụng WASD / phím mũi tên để di chuyển và phím cách để nhảy hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Run and Escape trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Run and Escape là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi