Skibidi Online

Skibidi Online

Skibidi Online - Lagged.com

  • 85%

Trò chơi bắn súng Skibidi nhiều người chơi! Phòng thủ trước các cuộc tấn công Nhà vệ sinh Skibidi ở chế độ PvP hoặc CO-OP. Chơi trên 10 bản đồ khác nhau với vũ khí cận chiến và tầm xa.

Cách chơi: WASD - Di chuyển NHẤP CHUỘT - KHÔNG GIAN Tấn công - Nhảy E - TAB Vũ khí Trang bị - Chỉ số

Chơi trò chơi Skibidi Online trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Skibidi Online là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi