Tap Tap Dunk

Tap Tap Dunk

Tap Tap Dunk - Lagged.com

  • 93%
  • Điểm cao

Tap Tap Dunk mời bạn thể hiện kỹ năng nhảy cầu của mình! Bạn có thể đi qua vòng màu đỏ bao nhiêu lần? Bạn không bao giờ được bỏ cuộc và vượt qua điểm số tốt nhất của mình cho dù thế nào đi nữa. Cách tốt nhất để tồn tại là giữ chuột hoặc chạm vào điều khiển để bạn có thể ghi được nhiều điểm hơn. Bây giờ chúng ta hãy quên đi những đồng tiền cho phép bạn mở khóa các loại da bóng khác nhau!

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm vào trái và phải để điều hướng bóng.

Chơi trò chơi Tap Tap Dunk trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Tap Tap Dunk là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi