Tap Tap Shots 2

Tap Tap Shots 2

Tap Tap Shots 2 - Lagged.com

  • 92%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Tap Tap Shots trở lại với những thử thách và quả bóng mới để bạn cố gắng mở khóa. Chơi chế độ điểm cao bình thường hoặc cố gắng hoàn thành tất cả các thử thách khác nhau. Tiếp tục đào bóng của bạn khi bạn thu thập tiền xu và cố gắng mở khóa tất cả các da bóng. Cố gắng kiếm một quả bóng hoàn hảo để bạn có thể tăng số nhân và kiếm được quả cầu lửa.

Cách chơi: Nhấn hoặc nhấp để trả lại quả bóng

Chơi trò chơi Tap Tap Shots 2 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Tap Tap Shots 2 là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi